dimarts, 6 de març de 2007

Recordatori

Donat que aviat entrarem en el 3r Trimestre, és important recordar el post en el que s'establien els punts que es van enumerar com a viables perquè apareguessin dins del vostre crèdit de síntesis, donat que gran part de les assignatures poden mostrar la tendència a orientar-se en aquest sentit.