dimecres, 24 de gener de 2007

Crèdit de Síntesi 2n CFGS ASI

Un cop s'ha realitzat la reunió entre els professors vinculats amb el crèdit de síntesi de 2n CFGS d'ASI, es pot confirmar l'aprovació de les diferents propostes de CdS que es varen entregar. Val a dir que, s'han establert un conjunt de punts que, per la seva rellvància, seria interessant que a l'hora d'elaborar el projecte es tinguessin en compte. El seu interès es basa en que són considerats com a força interessants dins de tots els projectes proposats motiu pel qual es tindran força en compte a l'hora d'avaluar els diferents projectes.

És important tenir clar que AIXÒ NO VOL DIR QUE TOTS ELS PUNTS HAN DE SORTIR DINS DEL PROJECTE, sinó que es considera que és important que els tingueu en compte a l'hora de dissenyar i elaborar el vostre projecte doncs poden resultar-vos força útil tenir-los en compte.