dissabte, 15 de març de 2008

GMAIL

Un cop ja coneixem com viuen i treballen els treballadors de l'empresa Google, no podem evitar preguntar-nos com es creen les diferents aplicacions pròpies del navegador Google com, per exemple, l'aplicació web Gmail. Després d'una important investigació per part d'un grup rus, ja és possible conèixer el funcionament "real" de l'aplicació.