dijous, 7 de febrer de 2008

Education

Internet no solament és un gran contenidor de videos estúpids, comentaris incongruents, blogs de polítics que es renoven cada cop que hi ha eleccions.. També pot esdevenir una mostra del que pot suceeïr quan es perd l'educació sigui quina sigui la situació..