dimarts, 23 d’octubre de 2007

[IES] C5 DFSI

Donat que ha entrem en l'última Unitat Didàctica d'aquest primer trimestre, ja ha arribat el moment per plantejar un petit treball a realitzar fins la finalització del trimestre (principis del mes de desembre). El contingut del treball a realitzar és el següent:

The IT CROWD

Com a a futurs administradors de xarxa, hi ha moltes probabilitats que hagueu de realitzar algunes de les tasques que realitzen en la sèrie "The IT Crowd" . Si no coneixeu la sèrie, aquesta es centra en seguir el dia a dia dels membres del Departament Informàtic (situat en el soterrani) d'una empresa fictícia. Si mireu l'esquema adjunt, veureu un disseny molt genèric de la xarxa de l'empresa fictícia on vosaltres treballareu com a tècnics informàtics (IT). Donat que la Direcció de l'empresa no acaba de confiar en els diferents Departaments que la composen, us sol·licita que tant ell (com Director) com vosaltres (com a IT) pugueu veure (o controlar) els diferents ordinadors de forma remota. Paral·lelament, haureu de realitzar les modificacions corresponents en el procés d'arrencada dels diferents ordinadors.


Per exemple, per realitzar la tasca que Direcció us ha encarregat podeu optar, per exemple, per treballar amb el programari VNC (Linux i Windows). Paral·lelament, com que cadascun dels ordinadors ha d'arrencar amb aquest programari (sense que l'usuari en sigui conscient), haureu de inserir-lo en el procés d'arrencada d'ambdós sistemes operatius.

Val a dir que aquest és el contingut mínim del treball que s'ha de realitzar donat que Direcció us dóna força llibertat amb la intenció de que feu un treball força complert des del punt de vista de l'adminstració de la xarxa. Les pautes de treball que ha donat Direcció són que el treball es presenti quan vosaltres vulgueu (Límit màxim: 2 dies abans de que finalitzi el 1r trimestre). Per últim, com en el cas de "The IT Crowd", haureu de treballar en grups de 3 persones, com a màxim.


Per tant.. Què s'ha de fer?


Per obtenir d'un 5 a un 6:

Realitzar una administració remota des d'un PC amb Windows a un PC amb Windows i/o Linux i un administració remota des d'un PC amb Linux amb un PC amb Windows i/o Linux. Això és, s'han de poder realitzar quatre combinacions possibles (Win - Win, Win - Linux, Linux - Win, Linux - Linux).

Per obtenir d'un 6 a un 7:

Un cop realitzat amb èxit el punt anterior, haureu de configurar els PCs perquè, dins del seu procés d'arrencada, inicialitzin el programa que us permetrà accedir a l'ordinador. Això s'haurà de donar tant en els ordinadors client amb Linux com en els ordinadors client amb Windows.

Per obtenir una nota a partir de 7:

Un cop assolits els dos punts anteriors, ja podeu en el vostre paper d'administradors de xarxa, afegir aquelles utilitats o funcions que vosaltres considereu més interessants i atractives com, pewr exemple, un analitzador de protocols (ethereal).