dimarts, 8 de maig de 2007

A tenir en compte [CdS]

Abans de definir el format/disseny del Crèdit de Síntesis és important tenir clar alguns punts a tenir en compte:

  • Caldrà lliurar, com a mínim, 2 documents (Informe del projecte i Manual d'usuari).
  • Caldrà respectar el procediment i format/disseny/adaptació (en petita mesura) del document proporcionat per l'Oriol.
  • S'haurà de realitzar i adjuntar un índex i, en conseqüència, ordenar la informació de forma lògica.
  • Es valorarà la qualitat i l'estil en la redacció dels continguts dels documents, donant especial atenció a les faltes ortogràfiques, barbarismes, així com a la presentació general.
  • S'ha d'evitar inserir paraules en anglès. En aquests casos, s'haurà d'inserir la corresponent paraula en català i la paraula en anglès s'escriurà a continuació en cursiva i dins d'un parèntesis. Per exemple: ".. mitjançant l'encaminador (router)." Les equivalències a cadascuna de les paraules les trobareu en dos documents en format PDF presents dins de la safata de correu de l'adreça 'tasi0607' que es va crear per 2n CFGS d'ASI.
  • S'haurà de realitzar un glossari dels termes utilitzats.