dijous, 10 de maig de 2007

[CdS] Exposició tècnica

Proposta exposició de cada grup:

5 Minuts per Preparar material i equips
20 - 25 Minuts per exposar projecte
10 Minuts Preguntes companys i entrevista amb tribunal
5 Minuts deliberació tribunal

Total: 45 Minuts/Grup (sempre hi ha una petita pèrdua de temps)


Observacions:
  • Cal la màxima puntualitat.
  • Un cop passats els 5 minuts de preparació, començarà a comptar el temps d’exposició.
  • L'assistència és obligatòria a totes les presentacions del grup i participació a les votacions.
  • Un cop acabades les exposicions, es farà una votació on cada alumne indicarà els tres projectes li semblen més representatius i més indicats per l’exposició pública, per ordre de preferència.
  • Si algun grup té alguna necessitat especial cal que ho faci saber en el moment del lliurament del projecte.
  • Tot és important. No solament el contingut, sinó la manera d’explicar, la manera de presentar, l’aspecte personal, etc.