diumenge, 6 de maig de 2007

2a part del CdS

A continuació us indico quins són els punts que haurien d'aparèixer continguts dins de la segona part del Crèdit de Síntesi del CFGS d'ASI (S'haurà d'entregar imprès i sense grapar el dilluns 21 de maig). Val a dir que, com en la primera part, teniu llibertat per modificar (des del vostre punt de vista) el contingut dels diferents punts.

Els punts de la 2a part són:

1. Funcionalitat
1.1. Funcionalitat del sistema
1.1. Funcionalitat usuari general
1.2. Funcionalitat administrador

Aquesta segona part enllaça amb la part final de la primera on s'hi proporcionavava informació referent tant a la base de dades com a l'estructura de comunicacions que construireu. En aquell punt tractaveu el corresponent disseny relacional i el possible disseny de la xarxa a instaurar, el disseny del sistema de comunicacions entre varis ordinadors servidors, etc. Llavors, en aquest primer punt 'Funcionalitat del sistema' s'ha d'indicar COM funciona el producte en si, una explicació dels diferents processos que en formen part, etc.

A continuació, en el informe s'ha de inserir un mínim de dos apartats on s'indiqui amb claredat el desenvolupament del producte depenent del perfil d'usuari que hi accedeixi (com a mínim, el usuari general i l'administrador i els que vulgueu afegir vosaltres). És interessant que mostrar en quin entorn es mourà l'usuari general, quines opcions d'acció tindrà i quines limitacions s'hi aplicaran. Paral·lelament, s'haurà de mostrar quin marge d'acció tindrà l'administrador, donat que, ningú assegura que vosaltres sempre actueu com a administradors, o bé, el client vulgui conèixer què podeu fer dins del seu producte.

2. Control i seguretat del sistema
2.1. Control de riscos
2.2. Seguretat lògica i física

És important realitzar un estudi dels diferents perills als que es pot enfrontar el vostre producte. Això donarà una visió de futur per prevenir possibles errors i, alhora, en el cas que apareguin problemes, saber resoldre's sense problema i amb rapidesa. Per tant, a mode de control de riscos, és important que indiqueu els diferents problemes als que es pot veure exposat el producte (des de falta d'actualitzacions o atacs al sistema informàtic). Paral·lelament, en el punt 'seguretat lògica' haureu d'indicar les diferents estrategies a seguir en el cas que puguessin aparèixer els problemes abans exposats. A mode d'exemple, com a seguretat lògica trobaríem les pròpies d'una xarxa (per exemple) com la corresponent detecció de programes es pies, ports oberts, etc.. I per l'altra banda, a mode de seguretat física trobaríem la utilització de còpies de seguretat setmanals, o bé, la utilització de SAI's autònomes per alimentar el servidor en el cas de caigudes de tensió.