dimarts, 10 d’abril de 2007

Recordatori: 2n CFGS d'A.S.I.

Aquest és el contingut de la primera fita del Crèdit de Síntesis que s'ha d'entregar abans (o el mateix dia) del 19 d'abril. Es tracta d'un conjunt de punts que s'hauran de presentar dins d'aquest primer document.
Atenció: El punt 'Anàlisi de Costos. Amortitzacions' és més propi del CFGS D.A.I. que no pas d'A.S.I., tot i això el contingut, pot ser similar. Es tracta que de dins d'aquest punt (canvieu-li el nom a 'Pressupost previst') desglosseu la despesa econòmica que s'hauria de realitzar en la instal·lació i configuració del vostre crèdit de síntesis. Opcionalment, teniu la possiblitat d'afegir un nou punt dins d'aquest que heu creat on s'indiquin les amortitzacions previstes (per exemple, quin benefici a llarg termini obtindrà el client si utilitza una tecnologia en detriment d'una altre que pogués resultar més barata).

En el cas del punt 'Elecció Alternativa', seria viable incloure'l després del punt 'Alternatives'. En el punt 'Alternatives' heu de indicar i detallar les diferents opcions que plantegeu com a viables (des del punt de vista tecnològic, sobretot) un cop analitzada la 'situació actual' (punt anterior). A partir d'aquí, ja podeu indicar quina de les opcions plantejades com a viables heu escollit i el per què, tant a nivell tecnològic com econòmic (qüestió que explicareu amb tot detall en el punt 'pressupost previst').


Paral·lelament, és important que tingueu en compte que avui dimarts 10 d'abril instal·larem el sistema operatiu Ubuntu en els ordinadors per poder continuar treballant els continguts del crèdit C5. Si és possible, porteu el CD de instal·lació de l'última versió d'aquest sistema operatiu.