dimarts, 10 d’abril de 2007

Format portada i informe CdS [19 d'abril]

Donat que aviat s'haurà d'entregar la primera part del crèdit de síntesis, és important descriure quin ha de ser el format del document que entregueu.

Portada
En la part superior ha d'aparèixer el nom del cicle formatiu que esteu cursant:

Cicle Formatiu de Grau Superior

Administració de Sistemes Informàtics

A continuació, haurieu de inserir el logotip de la 'vostra empresa' (És de lliure elecció el disseny que realitzeu).

LOGOTIP DE LA VOSTRA EMPRESA

Després del vostre logotip haurà d'aparèixer el 'nom' del projecte. Per exemple:

PROJECTE: GESTIÓ D'UNS GRANS MAGATZEMS

Un cop indicat el nom del projecte, s'hauria de inserir el logotip de l'empresa/entitat (fictícia o no) en la que aplicareu el vostre projecte.

LOGOTIP DE L'EMPRESA CLIENT

Per últim, haureu de indicar (en la zona dreta inferior)
els noms dels components del grup per ordre alfabètic
dels cognoms.A continuació, haurà d'aparèixer un índex amb els diferents punts continguts en el document que entregueu i el número de pàgina corresponent. Cadascuna de les pàgines del documents haurà de tenir un mateix format basat en la inserció del número de pàgina corresponent en la part inferior de la plana i, en la part superior, el logotip de la vostra empresa, els noms dels components del grup i el nom del crèdit (C12 - Crèdit de Síntesi). Quan entregueu el document , no el porteu grapat.

Quan estigueu inmersos dins del procés de disseny dels diferents logotips i d'alguns possibles elements complementaris dels projecte, pot resultar-vos útil consultar una pàgina web sobre diferents aplicacions en línia.