dilluns, 23 d’abril de 2007

Excurisó al Marenostrum [4 de maig]

Aprofitant que el 4 de maig finalitza el 3r trimestre i, en conseqüència, el curs per la gent de 2n CFGS A.S.I. es realitzarà una visita al superordinador MareNostrum situat a Barcelona gràcies a uns tràmits realitzats pel docent Gregorio.

És important conèixer una mica de les seves característiques principals per no fer preguntes incongrüents..

El supercomputador ocupa un recinte de 170 metres quadrats, i està tancat en una gran carcassa de cristall. L'entrada està restringida i compta amb un dispositiu d'identificació biomètrica per a accedir al recinte. En l'interior de la màquina es succeïxen les sensacions de fred i calor, a causa del sistema de ventilació i refrigeració que requereix el supercomputador. L'aire refrigerat surt a pressió des del sòl a través d'unes rajoles foradades, les torres absorbeixen aquest aire i ho expulsen més calent. La diferència de temperatura entre un passadís i un altre és d'uns 12ºC.

De fet, la importància del supercomputador radica tant en la potència de càlcul com en l'habilitat que els processadors puguin intercanviar-se informació. De fet, les connexions del 'MareNostrum' es caracteritzen per una latència molt baixa (o sigui, el temps que triga a enviar informació d'un lloc a un altre és, al voltant, de 4 microsegons) i té un gran ample de banda (4 Gigabits per segon).

Un món de connexions es despleguen sota el sòl de la instal·lació. El 'MareNostrum' s'assenta sobre una estructura a un metre del sòl, i per aquí es distribuïxen diverses conduccions en tres nivells. L'inferior està dedicat a la instal·lació elèctrica (verda), l'intermedi, a l'Ethernet (taronja) i pels serveis (gris), i el superior compta amb un sistema de tubs d'aigua, que funciona com dispositiu antiincendis i antifums.

Per últim, destacar com crida l'atenció el contrast entre l'edifici religiós on es troba el supercomputador, amb els seus arcs i les seves vidrieres de colors, i la sòbria instal·lació d'acer i cristall del computador on el sostre està situat a cinc metres d'alçada. Val a dir que el recinte està pensat, a més, perquè funcioni com una aula. El sostre de la instal·lació del 'MareNostrum', de cristall doble, permet veure els armaris de la màquina mentre que, al fons, es pot apreciar l'absis de l'edifici, construït en 1920.