dimarts, 17 d’abril de 2007

Crèdit de síntesis [Punts 9 i Punts del 10 al 12]

Novè punt: Decissions de disseny
A partir d'aquest punt és perfil del projecte s'ha de començar a definir clarament. És a dir, tot i que l'índex utilitzat parteixi del Crèdit de síntesis de DAI, s'ha de perfilar cap a ASI (això és, l'entorn de xarxes, servidors, pàgines web, etc.).

Per tant, aquest punt proporciona molta llibertat de interpretació, donat que el contingut tant ha de ser referent a la base de dades com a l'estructura de comunicacions que construireu. Per tant, haureu de posar el corresponent disseny relacional però, abans, i dins del mateix punt (si cal, diferencieu en subpunts o subapartats) inserir el possible disseny de la xarxa a instaurar, el disseny del sistema de comunicacions entre varis ordinadors servidors, etc.

Atenció: La presentació de la primera part del Crèdit de Síntesi s'aplaça fins el dilluns 23 dins de les dues primeres hores de classe (Recordeu que solament hi haurà classe fins les 18h25 per la commemoració de la Diada de Sant Jordi).

Per altra banda, la pràctica de l'NMAP s'haurà d'entregar via mail el divendres 20/05 com a dia límit.