dimarts, 17 d’abril de 2007

Crèdit de síntesis [Punts 6 i 7 i 8]

Sisè punt: Viabilitat (econòmica, tècnica i legal)
Es tracta de que justifiqueu les diferents despeses que està previst que es realitzin a partir del pressupost. Per exemple, si s'utilitza un tipus de cablejat X, heu de indicar/explicar perquè el vostre client ha de pagar aquest cablejat.

Heu de demostrar que amb l'aplicació del vostre projecte, la relació qualitat preu estarà vigent. És a dir, si es realitza una determinada despessa... Explicar per què? Quin benefici se'n treu.. Heu de recordar que el vostre client no ha de tenir un coneixement ampli de les xarxes de comunicacions, servidor web, etc... Necessita conèixer on i com posa els diners.

Paral·lelament, i des del punt de vista de la viabilitat tècnica, s'ha de indicar quins són els beneficis (en aquest cas, no es tracta dels econòmics) de realitzar aquesta implementació que li indiqueu. És a dir, se li ha d'explicar si després podrà ampliar més fàcilment la xarxa, o bé, podrà disposar de més ample de banda, o bé, la xarxa no quedarà desfasada al cap de 5 mesos, etc..).

A nivell de la viabilitat legal, heu de demostrar o indicar que es compleixen amb les normes legals corresponents. Per exemple, si utilitzeu programari, haureu de indicar que es paguen les corresponents llicències (ha d'aparèixer en el pressupost), o bé, que es realitzaran les corresponents auditories a la xarxa perquè no hi hagi errors, etc.. I que es garanteix un examen anual de la xarxa perquè no es donin casos d'edificis malalts com en l'actualitat (Heu de tenir en compte que el client, llegirà els diaris i, serà el primer que li vindrà al cap quan li parlin de cables, electricitat i informàtica)

Setè punt: El·lecció d'alternatives
Aquest punt seria la justificació de l'opció que heu escollit com a més viable des de tots els punts de vista possibles. De fet, seria recullir, ordenar i ampliar (si cal) tota la informació continguda dins del punt 'Objectius' i dins dels punts que tracten la 'Viabilitat'. Recordeu que ja es va comentar que aquest punt pot ballar al vostre gust i criteri dins de la distribució definitiva de l'índex que entregeu.

Vuitè punt: Enunciat
En aquest punt haureu d'afegir l'enunciat que vareu entregar com a proposta pel crèdit de síntesis.