divendres, 13 d’abril de 2007

C5: Pràctica programari Nmap

A l'hora de realitzar la pràctica del programari d'auditories de xarxa heu de vigilar doncs hi ha un error tipogràfic en la pregunta 4. Seguint la dinàmica de les preguntes anteriors haureu comprovat que els ports a anlitzar s'indiquen amb el paràmetre '-p'. Per contra, en la pregunta 4 aquest paràmetre no apareix, donant un resultat erroni a l'hora d'executar l'ordre del programari Nmap. Heu de corregir-ho i inserir el paràmetre que omet la realització del ping amb majúscules tal i com apareix en la imatge.