divendres, 2 de març de 2007

Contingut dels examens de C5 i ASOX

Amb aquest nou esquema, ha de resultar molt més fàcil veure què sortirà en els examens d'ASOX i C5, amb quin format i, per últim, el pes que tindran dins de la prova. En primer lloc, recordeu que, tal com varem parlar l'últim dia, la pràctica del proxy SQUID es deixa pel tercer trimestre, pel que no sortirà en aquesta prova. Per altra banda, heu d'atendre a les diferents pràctiques que es varen entregar els última dies de classe doncs allí hi ha tant el contingut teòric com el pràctic vàlid per l'exàmen.

Com a format teòric s'entèn que seran preguntes sobre el paper que tant poden estar referides al servidor, a les funcions que realitza, o bé, a les comandes que s'hagin de utilitzar a nivell de instal·lació o configuració.

En l'esquema també s'indica el pes de cadascun dels apartats. Per exemple, si ens centrem en la imatge, la configuració d'un servidor NFS [d)] té un pes del 5% i la pràctica d'avaluació dels ports oberts/tancats [e)] té un pes del 25% sobre la nota final de la prova.