divendres, 16 de març de 2007

2n CFGS ASI: Crèdit de Síntesi

Aquí hi ha el contingut de la primera fita del Crèdit de Síntesis. Com veureu, hi ha tot un conjunt de punts que s'hauran de presentar dins d'aquest primer document. Posteriorment a la data d'aquest post s'entregarà el contingut de la següent fita i s'indicarà el format en el que s'hauran d'entregar els diferents informes. Per ara podeu començar a treballar en la presentació d'aquests punts.