dilluns, 5 de febrer de 2007

Web 2.0: El futur de internet


Com en el cas del blog que denunciava algunes ofertes de treball deplorables, dins de tot l'entramat social que està apareixent a internet (web 2.0) es poden destacar altres exemples en els que es denuncia la manca de civisme per part d'algunes persones. En aquestes pàgines s'hi "penja" aquelles persones que han estat caçades en el moment de cometre l'acció incivica, ja sigui aparcant malament (també podeu trobar-ho en les webs baddriving.com) , embrutant llocs públics, o bé, tots aquells qui diuen grolleries a les dones.