dimarts, 27 de febrer de 2007

La història de Google

LLegint la història de Google té molta rellevància veure com va arribar a crèixer el conegut motor de cerca. A grans trets, va ser al mes de gener de 1996 quan ja van desenvolupar un buscador anomenat "BackRub" (aquest nom prové de l'anàlisi dels back links, això és, enllaços que apunten a una determinada pàgina) escrit en Java i Python i que funcionava sobre màquines Sun Ultra i Intel Pentium amb Linux. Els primers usuaris foren els alumnes i professors de Stanford.

Va ser l'any 1997 quan "Backrub" va esdevenir Google. Explica la història (tot i que sol fa 10 anys) que se li va otorgar aquest nom per la semblança amb la paraula"gogol" que, en anglès, és el nom que que es dóna a la xifra "10 elevat a 100" (un u seguit de 100 zeros). Val a dir que els inicis de Google (això és, en el domini google.stanford.edu), el seu disseny és encara més auster del que seria posteriorment. De fet, via 86400 trobem aquesta fotografia correspon a un dels primers servidors de Google.

No deixa de sorprendre que tot i no ser un exemple d'ordre i meticulositat, enlloc de caure tot plegat a terra, es mantingués dret creixés i esdevingués una de les principals artèries de internet.