dijous, 18 de gener de 2007

Live Cd en mode persitent [Article aliè]

És viable la possibilitat de trebalar amb els live CD en mode persistent. La idea és ben senzilla i potent a la vegada, es tracata d'inicar el linux a partir del live CD en aquest cas, la Ubuntu. Però a direferència d'un procés d'inici normal indicarem al menú inicial que volem fer-ho en mode persistent i guardarem tots els canvis que fem durant la sessió: nous paquets instal·lats, dades d'aplicacions, personalitzacions del sistema, configuracions diverses, etc.
Com fer-ho és ben senzill i només cal disposar d'un pendrive, disc dur o qualsevol altre dispositiu d'enmagatzematge amb suport d'escriptura. Ara només cal:
Canviar l'etiqueta el nom del volum per casper-rw: e2label /dev/hda1 casper-rw

Si la partició té format ext3 s'usarà la partició arrel per enmagatzemar-hi els fitxers persistents.

Si tenim un disc dur amb format FAT32, per exemple, podem crear un fitxer a l'arrel amb el nom casper-rw i dins del fitxer hi creem un sistema de fitxers ext3, així:

Suposem que tenim la partició FAT32 montada a /media/hda1 i hi creem un sistema de fitxers ext3 de 128M. Cal que ens fixem en que el fitxer que conté el sistema de fitxers s'ha de dir casper-rw:dd if=/dev/zero of=/media/hda1/casper-rw bs=1M count=128

Quan iniciem el sistema amb el CD o DVD i ens trobem al menú inicial cal premer F6 i als paràmetres del kernel que ens apareixen a la part inferior de la pantalla afegim la paraula persistent al final.

Si ens hi fixem quan s'inicia la distribució ja no només llegeix del CD sinó també del pendrive o disc dur.

Com que aquesta guia no és gaire exaustiva, ja que només volia exposar la idea i explicar la funcionalitat, per més informació es pot consultar: LiveCDPersistence del wiki d'ubuntu.
És vital que recordeu que al disc dur també li heu de canviar l'etiqueta perquè es monti com a part d'enmagatzematge del mode persistent del live CD sinó no es montarà.