dijous, 16 de novembre de 2006

[C5] 2n CFGS ASI

Atenció,

En la pràctica que se us va assignar el dimecres 15 de novembre haureu d'aplicar els diferents shell scripts que apareixen dins dels apunts que es van proporcionar mitjançat el compte de correu electrònic de gmail. En el tram final de la classe es va acabar de definir el contingut de la pràctica donat que, haureu de posar en pràctica l'últim script, introduint-hi notes explicatives que demostrin els coneixements assolits de shell scripts. aquesta definició es basa en que, dins de l'últim punt de la pràctica, haureu de realitzar modificacions (les que vosaltres vulgueu, sempre que indiqueu, dins de l'script, en que consisteixen i què milloren o modifiquen) en l'últim script present dins dels apunts (Script del joc).Perquè no hi hagi cap dubte o confusió, a continuació apareix el contingut d'aquest script.