dijous, 9 de novembre de 2006

1r CFGS DASI

L'informe sobre les relacions entre els diferents personatges que han iinfluit en la història de la informàtica s'haurà d'entregar el dia 27 de novembre de 2006.

Recordeu que l'informe ha de ser de cinc pàgines (agrupat mitjançant una grapa i sense portada ni floritures similars). Per altra banda, els punts que, com ha mínim s'hi han de tractar són: 1)Petita biografia del primer personatge, 2)Petita biografia del segon personatge, 3)Relació/vinculació/animadversió de tot tipus entre ambdós personatges i, per últim, 4)Actualitat (en comú o no) d'ambdós personatges.