dimarts, 17 d’octubre de 2006

Crèdit AX - Administració de Xarxes

Dilluns 13/11/2006
Curs: 2n CFGS ASI


S'ha d'entregar el informe sobre seguretat en una xarxa amb un màxim de 5 pàgines!!
Recordeu que és un informe, no ha de tenir ni tapes ni fulles en blanc. és un informe que entregueu, com a administradors de xarxa, al vostre superior.