dijous, 19 d’octubre de 2006

C1 - Sistemes Operatius

Divendres 19 d'octubre de 2006

Haureu de portar un DVD verge per poder-hi gravar el sistema operatiu SUSE amb el que haureu de treballar a casa juntament amb el programa VMWARE. En cas de no portar-lo haureu d'esperar que les còpies proporcionades estiguin disponibles.