dimarts, 17 d’octubre de 2006

C1 - Sistemes Operatius

Recordeu: Dilluns 6/11/2006
Examen


El temari que apareixerà en l'examen (tipus test) és el següent:

Unitat didàctica 1 - La informació i els sistemes informàtics
1. Introducció, conceptes bàsics
2. El tractament de la informació: Unitats de mesura
3. Codificació de la informació. Bases numèriques
4. Àlgebra de Boole
5. Conversió A/D y D/A
6. Evolució de los sistemes informàtics

Unitat didàctica 2 - Maquinari
1. Arquitectura de Von Newmann
2. CPU
3. Memòries
4. Port i bus
5. Perifèrics