dimecres, 25 d’octubre de 2006

2n CFGS ASI

Assignatura ASOX

Ja està decidit el mètode d'avaluació de l'assignatura: Durant les respectius trimestres haureu de realitzar una bateria de informes vinculats tant a l'àrea de l'administració de xarxes com a l'àrea de l'administració de sistemes operatius. La nota resultant de cadascun dels trimestres correspondrà a la nota mitjana de les notes d'avaluació dels diferents informes.