dijous, 8 de novembre de 2007

Drugs

En una societat en la que hi ha un creixent tendència a banalitzar les pitjors intencions i treure importància i, de vegades, normalitzar certes addiccions, és molt important que apareguin notícies com la que ha aparegut en el diari "La Vanguardia" sobre un jove de Califòrnia. Aquest noi de 25 anys es va adreçar a un Hospital universitari de Califòrnia perquè li practiquessin una cirurgia reconstructiva del paladar. El pacient es veia afectat per un forat al paladar provocat pel consum de cocaïna durant 5 anys. El forat s'havia produït per l'efecte que té la cocaïna sobre els teixits donat que, quan hi entra en contacte, els priva de reg sanguini (la cocaïna és un vasoconstrictor molt potent).

Molts dels consumidors de cocaïna acaben patint sinusitis o sangrats freqüents per l’afecció produïda en el envà nasal donat que hi ha una perforació per la mort de les mucoses nasals. Amb tot, el mateix article destrueix la llegenda urbana que citava la substitució del envà nasal de diferents cantants per un de platí.

Esperem que aquesta imatge pugui modificar moltes de les tendències actuals i futures..