dimarts, 8 de maig de 2007

3a part (i definitiva) del CdS

A continuació us indico quins són els punts que haurien d'aparèixer continguts dins de la tercera i última part del Crèdit de Síntesi del CFGS d'ASI (S'haurà d'entregar imprès, enquadernat i amb el format acordat/proporcionat a classe el dilluns 4 de juny).

El lliurament del projecte hauria de contenir..:

  • L'anterior corregit i/o ampliat
  • Presentació Empresa -Components del grup
  • Ordinogrames o pseudocodi d'aguns processos (tres o quatre representatius); També, l'esquema/tota la informació corresponent a la xarxa de comunicacions implantada, etc.
  • Manual tècnic - Procediment de instal·lació, procediments de manteniment, requeriments del sistema, configuració necessària, eines utilitzades (pel disseny, per la seguretat, etc.).
  • Manual d'usuari - Ha de ser un document apart.
  • Extres - Allò que us vingui de gust incorporar, o bé, que no hagueu pogut incorporar en cap apartat.
  • Conclusions del projecte.
  • Tríptic/Díptic del projecte - Tot el que considereu adient per promocionar el projecte a ulls de l'empresa.
  • Bibliografia - Llibres, revistes, pàgines web consultades, agraïments a persones.